Hydroizolacje dachów płaskich

HYDROIZOLACJE DACHÓW PŁASKICH

  1. Podłoże z izolacji termicznej wykonanej z płyt styropianowych laminowanych papą
  2. Podłoże z płyt izolacji termicznej wykonanej ze styropianu lub wełny mineralnej
  3. Podłoże drewniane
  4. Podłoże betonowe lub z gładzi cementowej
  5. Renowacja istniejącego pokrycia dachowego


Przykładowe rozwiązania techniczne zestawiono w tabelach:

nr

I - wariant: najlepsze rozwiązanie jakościowe IV - wariant: najlepsze rozwiązanie ekonomiczne zapewniające dobrą szczelność pokrycia

nr warstwy

nazwa produktu MATIZOL proponowanego jako warstwa

nr warstwy

termoizolacje, warstwy kleju, itp.


1. Podłoże z płyt izolacji termicznej wykonanej z płyt styropianowych laminowanych papą

Zalecane nachylenie połaci 3 - 20%. Podstawowe zasady wykonania pokrycia:

Izolacja termiczna winna posiadać odpowiednią wytrzymałość oraz sztywność, tak aby przenieść wszystkie obciążenia występujące podczas eksploatacji dachu oraz w czasie prac dekarskich. Wymagania te spełniają płyty termoizolacyjne MATIZOL. Wszelkie obróbki blacharskie, do których będą montowane papy metodą zgrzewania należy zagruntować roztworem asfaltowym, np. MATIZOL G . Jako warstwę podkładową zaleca się stosować papę termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej. Dopuszczalne jest także zastosowanie papy termozgrzewalnej na osnowie z welonu szklanego. Jako warstwę wierzchnią należy zastosować papę termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej. Jeśli pokrycie wykonywane jest w systemie jednowarstwowym, należy zastosować papę dopuszczoną do wykonywania takiego pokrycia. Jako paroizolację należy zastosować materiał o dużym oporze dyfuzyjnym, np. papę zgrzewalną podkładową.

 

nr

wariant I

wariant II

wariant III

wariant IV

6

GORDACH EXTRA WZ PYE PV200 S52

GORPLAST SUPER WZS PYE PV 200 S52

GORBIT SUPER WZ PYE PV150 S48

GORDACH MONO EXTRA WZM PYE PV250 S56

5

GORDACH EXTRA PZ PYE PV200 S46

WELPLAST PV60 S35

GORBIT STANDARD PZ PYE PV S30

x

4

termoizolacja

termoizolacja

termoizolacja

termoizolacja

3

warstwa kleju (pasma)

warstwa kleju (pasma)

warstwa kleju (pasma)

warstwa kleju (pasma)

2

paraizolacja

paraizolacja

paraizolacja

paraizolacja

1

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym np. MATIZOL G

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym np. MATIZOL G

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym np. MATIZOL G

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym np. MATIZOL G

 


2. Podłoże z płyt izolacji termicznej wykonanej ze styropianu lub wełny mineralnej

Zalecane nachylenie połaci 3 - 20%

nr

wariant I

wariant II

wariant III

wariant IV

6

GORDACH EXTRA WZ PYE PV200 S52

GORPLAST SUPER WZS PYE PV200 S52

GORBIT SUPER PLUS WZ PYE PV180 S52

GORDACH MONO EXTRA WZM PYE PV250 S56

5

GORPLAST SUPER PZS PYE PV200 S35

GORBIT STANDARD WZ PYE PV140 S40

 

GORBIT STANDARD PZ PYE PV140 S30

x

4

termoizolacja

termoizolacja

termoizolacja

termoizolacja

3

łącznik mechaniczny

łącznik mechaniczny

łącznik mechaniczny

łącznik mechaniczny

2

paraizolacja

paraizolacja

paraizolacja

paraizolacja

1

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym np MATIZOL G

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym np MATIZOL G

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym np MATIZOL G

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym np MATIZOL G

 

Podstawowe zasady wykonania pokrycia:

Izolacja termiczna winna posiadać odpowiednią wytrzymałość oraz sztywność tak, aby przenieść wszystkie obciążenia występujące podczas eksploatacji dachu oraz w czasie prac dekarskich. Wymagania te spełniają płyty termoizolacyjne MATIZOL oraz inne materiały dopuszczone do stosowania pod bezpośrednie krycie papą, w tym twarda wełna mineralna. Wszelkie obróbki blacharskie do których będą montowane papy metodą zgrzewania, należy zagruntować roztworem asfaltowym np. MATIZOL G. W przypadku wykonywania pokrycia dwuwarstwowego, jako papę podkładową należy zastosować papę na osnowie z włókniny poliestrowej dopuszczoną do mechanicznego mocowania. Jako warstwę wierzchnią należy zastosować papę termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej. Jeśli pokrycie wykonywane jest w systemie jednowarstwowym, należy zastosować papę dopuszczoną do wykonywania takiego pokrycia. Jako paraizolację należy zastosować materiał o dużym oporze dyfuzyjnym, np. papę zgrzewalną podkładową.  


Zalecane nachylenie połaci 3 - 20%

nr

wariant I

wariant II

wariant III

wariant IV

4

GORDACH EXTRA WZ PYE PV200 S52

GORPLAST SUPER WZS PYE PV200 S52

GORBIT STANDARD WZ PYE PV140 S40

GORDACH MONO WZM PYE PV250 S52

3 GORPLAST SUPER PZS PYE PV200 S35 GORBIT STANDARD  PZ PYE PV140 S40 GORBIT STANDATD PZ PYE PV140 S30 x

2

łącznik mechaniczny

łącznik mechaniczny

łącznik mechaniczny

łącznik mechaniczny

1

podłoże drewniane

podłoże drewniane

podłoże drewniane

podłoże drewniane

 

Podstawowe zasady wykonania pokrycia:

Podłoże powinno być wykonane z desek o grubości zapewniającej sztywność podłoża przy danym rozstawie krokwi. Najczęściej stosuje się deski o grubości 19 do 32 mm i szerokości 12 do 18 cm. Należy je układać stroną dordzeniową do góry. Podłoże może być wykonane również ze sklejki lub odpowiedniej płyty wiórowej. Podłoże drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Wszelkie obróbki blacharskie, do których będą montowane papy metodą zagrzewania, należy zagruntować roztworem asfaltowym np. MATIZOL G.

W przypadku wykonywania pokrycia dwuwarstwowego, jako warstwę podkładową zaleca się stosować papę na osnowie z włókniny poliestrowej, dopuszczoną do mechanicznego mocowania. Na wierzchnią warstwę należy zastosować papę termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej. Jeśli pokrycie wykonywane jest w systemie jednowarstwowym, należy zastosować papę dopuszczoną do wykonywania takiego pokrycia.


4. Podłoże betonowe lub z gładzi cementowej.

Zalecane nachylenie połaci 3 - 20%

Podłoże stabilne:

nr

wariant I

wariant II

wariant III

wariant IV

3

GORDACH WZ PYE PV200 S52

GORPLAST SUPER WZS PYE PV200 S52

WELPLAST WV60 S40

GORDACH MONO WZM PYE PV250 S52

2

GORPLAST SUPER PZS PYE PV200 S35

WELPLAST PV60 S35

GORBIT STANDARD PZ PYE PV140 S30

x

1

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym, np. MATIZOL G

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym, np. MATIZOL G

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym, np. MATIZOL G

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym, np. MATIZOL G

Podłoże mało stabilne:

nr

wariant I

wariant II

wariant III

wariant IV

3

GORDACH EXTRA WZ PYE PV200 S52

GORPLAST SUPER WZS PYE PV200 S52

GORBIT SUPER WZ PYE PV150 S48

GORDACH MONO WZM PYE PV250 S52

2

GORDACH EXTRA PZ PYE PV200 S46

GORPLAST SUPER PZS PYE PV200 S35

GORBIT STANDARD PZ PYE PV140 S40 x

1

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym, np. MATIZOL G

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym, np. MATIZOL G

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym, np. MATIZOL G

płyta betonowa zagruntowana roztworem asfaltowym, np. MATIZOL G

Podstawowe zasady wykonania pokrycia:

Jeśli dach jest stabilny, tzn. nie narażony na ruchy w rejonie szczelin dylatacyjnych i przerw roboczych, można stosować każdy rodzaj papy, bez względu na osnowę. Zaleca się jednak, aby papa na osnowie z welonu z włókien szklanych była użyta tylko na jedną z warstw pokrycia. Na dachy wykonane z wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych, osadzone na konstrukcji szkieletowej należy stosować papy na osnowie z włókniny poliestrowej, charakteryzujące się dużym wydłużeniem względnym. Jeśli pokrycie wykonywane jest w systemie jednowarstwowym, należy zastosować papę dopuszczoną do wykonywania takiego pokrycia. Wszelkie obróbki blacharskie, do których będą montowane papy metodą zgrzewania, należy zagruntować roztworem asfaltowym, np. MATIZOL G.

 

 


Zalecane nachylenie połaci 3 - 20%

nr

wariant I

wariant II

wariant III

wariant IV

6

GORDACH STANDARD WZ PYE PV200 S5

GORBIT SUPER WZ PYE PV150 S48

WELPLAST WV60 S40

GORDACH MONO EXTRA WZM PYE PV250 S56

5

GORPBIT STANDARD PZ PYE PV140 S40

WELPLAST PV60 S35

GORBIT STANDARD  PZ PYE PV140 S30

x

4 WENTIZOL PW/60/700 WENTIZOL PW/60/700 WENTIZOL PW/60/700 WENTIZOL PW/60/700

3

kominek wentylacyjny

kominek wentylacyjny

kominek wentylacyjny

kominek wentylacyjny

2

istniejące podłoże papowe

istniejące podłoże papowe

istniejące podłoże papowe

istniejące podłoże papowe

1

płyta betonowa

płyta betonowa

płyta betonowa

płyta betonowa

Istniejące pokrycie należy oczyścić z kurzu oraz innych zanieczyszczeń. Fałdy pap lub pęcherze naciąć, odpowietrzyć, osuszyć palnikiem i przykleić. W celu umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod starego pokrycia, zaleca się wykonanie otworów w starym pokryciu, aż do warstwy zawilgoconej. W przypadku rozległych uszkodzeń starych pap należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowej papy. Wszelkie obróbki blacharskie, do których będzie montowana papa metodą zagrzewania, należy zagruntować roztworem asfaltowym, np. MATIZOL G. Aby możliwe było odprowadzenie spod nowo wykonanego pokrycia pary wodnej i wilgoci, oprócz nowych warstw pokrycia, należy zastosować warstwę papy perforowanej (nie wliczonej do ilości warstw pokrycia) oraz zamontować kominki wentylacyjne.^ do góry     Mapa serwisu     Stronę odwiedzono 14133 razy © Centernet S.A.